ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018 -2019


- Μάθετε Ιταλικά με 3 € /ώρα 

Προβλέπεται η δημιουργία τμημάτων min 5 και max 8 ατόμων το καθένα, με 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και με δίδακτρα 25 € / ώρα  για το σύνολο των συμμετεχόντων. Έτσι, για ένα τμήμα 5 ατόμων τα ωριαία δίδακτρα για κάθε εκπαιδευόμενο  είναι 5 €, ενώ για ένα τμήμα 8 ατόμων 3 € .

- Έκπτωση 15% για ταυτόχρονες εγγραφές 2 ατόμων στο ίδιο τμήμα

(Οι δύο παραπάνω προσφορές δεν ισχύουν αθροιστικά)

Οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον το επιθυμούν, δεν επιβαρύνονται με την αγορά βιβλίων και άλλου υλικού. Όλα τα βιβλία και το επιπλέον διδακτικό υλικό  παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα μαθήματα μπορούν να γίνονται με τη χρήση ενός laptop ή tablet και ενός τετραδίου!
Τμήματα (παιδικά - ενηλίκων)

 Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων γλωσσομάθειας

Δίπλωμα

Επίπεδα

Φορέας

Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Α1- Α2, Β1- Β2, C1, C2

ΥΠΕΠΘ

CELI

1, 2, 3, 4, 5

Università per Stranieri di Perugia

CILS

1, 2, 3, 4

Università di Siena

Diploma

Πολύ καλή γνώση

Istituto Italiano


 

Προετοιμασία για 

Α.Ε.Ι και master στην Ιταλία

Ιταλική Φιλολογία Αθήνας - Θεσσαλονίκης

Διαδικτυακό Πανεπιστήμιο Guglielmo Marconi (σε συνεργασία με την ItalianStudies

 

Τμήματα ενηλίκων επαγγελματιών (Εμπόριο, Τουρισμός) 
Τηλεκπαίδευση

 Στο Κέντρο Ιταλικής Γλώσσας ΠΡΙΣΜΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση, παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων Ιταλικής Γλώσσας με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης


Πρόκειται για έναν τρόπο μάθησης που δεν προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του καθηγητή και την ύπαρξη παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. Αντίθετα ο τηλεκπαιδευτής με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιντερνετ, συνδιάσκεψη ήχου - εικόνας, μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων κτλ), επικοινωνεί με τους τηλεκπαιδευόμενους μέσω αμφίδρομης σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας. Προσομοιώνεται, έτσι, η εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο και το ρυθμό μάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες.
 
 
 

Crea un sito Web gratuito con Yola